Bouwkundig AdviesBureau Vrielink
    

Thermografische Rapportage

Met thermografie kunnen we precies bepalen waar waterleidingen lopen, mits door de leidingen een temperatuurverschil gaat en de leidingen niet te diep zitten.

Door bijvoorbeeld even de warme en de koude kraan te laten lopen ziet u hoe de leidingen lopen.

Voor vloerverwarming, wandverwarming en betonkernactivering geldt dit ook. Als er een temperatuurverschil is kunnen wij de leidingen zien.

Vloerverwarming controleren op werking

Met een thermografische camera en inzicht in de werking van vloerverwarming, kun je d.m.v. beelden zien of alle kleppen goed reageren op de thermostaten in de ruimten. Of alle groepen even warm worden. Of er verstoppingen zijn. Of kleppen goed afsluiten. Wij raden altijd aan de verwarming 1 dag van te voren voordat we komen uit te zetten (of de thermostaat laag).

Hierdoor koelt de vloer af en kunnen we zodra we gaan meten en de vloerverwarming aanzetten de beste en scherpste beelden maken. Dus ook de beste conclusies trekken.

Thermografie is een meetmethode waarbij de temperatuur gemeten wordt. Er wordt gewerkt met een thermografische camera waarmee een visuele weergave (thermogram genoemd) van de temperatuur wordt gemaakt. In de thermogram worden met behulp van kleuren temperatuurverschillen aangegeven. Een thermogram bevat altijd een temperatuurschaal waaruit duidelijk wordt welke temperatuur er gemeten is.

Toepassing van thermografie

BABV maakt gebruik van thermografisch onderzoek om lekkages op te sporen. Door temperatuurverschil te meten kunnen we leidingen in muren zichtbaar maken. In sommige gevallen kunnen we met behulp van thermografie een lekkage direct lokaliseren doordat er rondom een leiding ook temperatuurverschil optreed als de leiding belast wordt door een kraan open te zetten. Daarnaast zijn lekkages in verwarmingsbuizen ook snel zichtbaar met thermografisch onderzoek.

Bouwkundige lekkages en luchtlekkage

Ook lekkages en problemen met isolatie op platte daken kunnen snel opgespoord worden middels thermografie. Hierbij scant de BABV specialist het dak en lokaliseert gebieden waar vocht is ingesloten en waar de isolatie is beschadigd. Er worden zowel waterlekkages als luchtlekkages opgespoord. Door luchtlekkages op te sporen en op te lossen kunnen energiekosten sterk gereduceerd worden.

Kostenbesparingen dankzij thermografie

Het gebruik van thermografisch onderzoek is zeer kostenbesparend. Reden hiervoor is dat leidingen en voor het oog onzichtbare problemen op het gebied van vocht en lucht zichtbaar gemaakt kunnen worden zonder hak- en breek werk. Pas als het probleemgebied in kaart is gebracht hoeft er (eventueel) hak- en breekwerk plaats te vinden om een probleem op te lossen. Hierdoor worden de kosten en gevolgschade beperkt.

Lekdetectie

Voor het opsporen van lekkages maakt BABV gebruik van diverse non-destructieve technieken. Onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van lekdetectie helpen lekkages snel op te sporen. Of u nu te maken heeft met een lekkende waterleiding of een daklekkage, wij helpen u graag. BABV heeft specialisten in dienst die een volledig onderzoek uitvoeren om de lekkage nauwkeurig te lokaliseren met behulp van de nieuwste apparatuur en technieken.

Omdat BABV middels onderstaande technieken de lekkage nauwkeurig kan opsporen, hoeft er maar een kleine opening gemaakt te worden voor reparatie van een waterleiding of afvoer. Hierdoor kunt u kosten besparen en blijven de naastliggende gedeeltes vrij van schade. Zo helpen wij mee aan het behoud van uw woning of bedrijfspand.

Bij een lekkage is het altijd van groot belang dat er snel wordt ingegrepen, want uit een lekkage van 0,5 mm kan al 20 liter water per uur wegstromen. Wordt er niet snel ingegrepen, dan kan er naast waterschade ook roestvormingschimmel of aantasting van de constructie ontstaan. Een lekkage is al vervelend genoeg, dus onderneem snel actie om gevolgschade te beperken.

Opsporingstechnieken

Om de exacte oorzaak van zowel grote als kleine lekkages te achterhalen voeren de technici van Polygon een uitgebreid onderzoek uit, waarbij altijd meerdere opsporingstechnieken worden ingezet. Op die manier kunnen bepaalde oorzaken uitgesloten worden en kan er heel precies aangegeven worden waar de lekkage zich bevindt

Thermografie

Met behulp van een camera met infrarood zien we een waterlekkage in verwarmingsbuizen snel. Dat geldt ook voor warmteverlies en lekkages in platte, geïsoleerde daken. 

Na het opsporen van de lekkage

Onze specialisten stellen na hun werkzaamheden een volledige rapportage op waarin hun werkzaamheden en conclusies staan beschreven. Hierin kunnen zij een advies geven om schadebeperkende maatregelen te nemen. Op basis van de rapportage kan een verzekering of andere opdrachtgever bepalen wat de vervolgstappen zijn om de lekkage definitief op te lossen

Kosten lekdetectie

De kosten van een lekdetectie worden in veel gevallen vergoed door uw verzekering. Neem voor meer informatie contact op met BABV.